Loan bảo chứ sinh thần ko dắt bạn đi ăn được 1 bữa nhớ đời thì cũng phát mỗi bạn cục kẹo ăn lấy thảo ngta còn cảm động chúc cho đôi dòng chứ im ỉm rồi để hết ngày sinh thần trôi qua nhạt nhẽo ko ai nhớ mặt đặt tên nè tủi thân chưa hỏi chấm

Loan bảo chứ sinh thần ko dắt bạn đi ăn được 1 bữa nhớ đời thì cũng phát mỗi bạn cục kẹo ăn lấy thảo ngta còn cảm động chúc cho đôi dòng chứ im ỉm rồi để hết ngày sinh thần trôi qua nhạt nhẽo ko ai nhớ mặt đặt tên nè tủi thân chưa hỏi chấm? Cũng lỡ tới đây r còn 2 tiếng mong bình get ready thật ready sang tuổi mới bỏ cái trò thiếu người ta 2 nghìn đòi mãi ko đưa còn bắt chờ thiếu đủ 100k mới trả…
See Translation