Lấy đc vé Sài gòn

1  
Lấy đc vé Sài gòn – côn đảo khứ hồi cho khách mà mừng muốn khóc . Ngày đi thì cuối tuần , lại đông người . May khách quen hiểu và thông cảm cho! Hy vọng cuối tuần mọi việc đều êm xuôi .let go
See Translation

Comments are closed.