Lần đầu tiên ở một nơi

Lần đầu tiên ở một nơi, ở một Học viện lại có những lớp học có sức hút đến như thế này, có những học viên tâm huyết và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ như thế này.
Tuổi trẻ chúng cháu phải noi theo tấm gương học tập của bác rất nhiều! Chắc chắn bác sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người 🙂