Làm việc bằng ý tưởng và đam mê

Làm việc bằng ý tưởng và đam mê
Phục vụ Quý bạn. Trách Nhiệm thuộc về
Dũng. Có Duyên chúng ta cùng nhau tạo giá trị thịnh vượng có thật Quý bạn nhé.
Bảo hành Máy một năm
Bao tess miễn phí một tuần
Bảo hành Ác Quy 6 tháng
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG, CAM KẾT TẤT CẢ CÁC XE ĐỀU CÓ THỂ SANG TÊN ĐỔI CHỦ ĐƯỢC KHI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU <3 -------------- ☀ -------------- XE MÁY NGUYỄN ĐÌNH DŨNG - TỰ HÀO MANG GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐẾN VỚI KHÁCH HÀNG ! Hotline: Zalo 0906836338