Lại đang Hành hành với cả khô khô

1 1  
Lại đang Hành hành với cả khô khô!
Ăn thì ngon mà làm thì lâu
Chăm lắm mới làm đấy! Căn bản có người thái hộ e
Mời các Bác mai có món Xôi hành Gà(thèm quá)
Hành ăn cả láng yên tâm là e phi bằng mỡ trộn với Dầu lạc!Con e nó Bỗ cả nắm vào mồm
Giá 30k 1 lạng
Hành cứ để tủ lạnh ăn đc lâu lắm
Thì thoảng cho vào các món Mỳ Xào tiện mất ngon phết các Bác ạ
See Translation