Là phụ nữ nên mình cũng thích điệu đà

Là phụ nữ nên mình cũng thích điệu đà, tuy nhiên mười mấy năm làm trong ngành thực phẩm nên mình không có thói quen và cũng không được đeo vòng, nhẫn, dây chuyền
Mà cái máu điệu nó vẫn âm ỉ thế nên mình đặc biệt thích những đôi khuyên tai. Thế là cứ tha về từ từ và có được bộ sưu tập kha khá.
Chị em nào cùng sở thích nhập hội nha!