Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi

Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào NHẸ NHÕM được đâu !!! Tuổi hai mươi mấy, mọi việc đều dang dở. Công việc không ổn định,tình cảm không ổn định,mối quan hệ nhiều nhưng không thật sự bền chắc. Khi ta mười sáu,mười bảy, ta có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ ĐƠN ĐỘC TA QUYẾT ĐỊNH ���
~ St~