Khi mày cướp đi hạnh phúc của một người nào đó

Khi mày cướp đi hạnh phúc của một người nào đó. Đừng vội mừng…!
Hôm nay mày lấy đi được hạnh phúc của người đó. Sau này mày sẽ phải trả giá gấp đôi. Đừng hi vọng thứ mày lấy của người khác sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhớ thật kĩ vào…
Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. “Quả báo mà đến thì ăn cháo cũng gãy răng đấy.”
~ -Egan- ~
Thị Cá :))