Khách hàng Sơn Tây cũng chơi phết

Khách hàng Sơn Tây cũng chơi phết, hơn mức mình tưởng, sáng thứ 7 một khách hàng mua về nhà lắp 4 em Sony (1 em 75 inch + 2 em 55 inch + 1 em 50 inch) chưa kể một loạt tủ Side by Side, MG lồng ngang…. Nhận được báo cáo của các bạn DigiCity Sơn Tây mới giật mình: bản thân mình đánh giá thị trường này kém là không chuẩn lắm 🙂 !
Phải xem lại! 🙂