ỉm ảnh kỉ yếu giờ mới up nhưng ko hề bớt nóng :D

ỉm ảnh kỉ yếu giờ mới up nhưng ko hề bớt nóng 😀 , cảm ơn anh em , cảm ơn đồng bọn và đặc biệt cảm ơn chị Tina Bùi và thầy Nguyễn Tiến Hải đã giành chút thời gian vượt bao đoạn tắc đường , khói bụi để đến bên em lưu giữ kỉ niệm này , chung vui và bung lụa cùng e 😀 , kỉ niệm sắp kết thúc chuỗi 4 năm ngồi mòn ghế ĐH