Hướng dẫn cách chơi Mở két trên Truyền hình FPT

Hướng dẫn cách chơi Mở két trên Truyền hình FPT. Nội dung bao gồm:
– Trên
– Dưới
– Trái
– Phải
– OK
– 20h Thứ 5 hàng tuần.
Được thực hiện hoàn toàn bởi người FPT TV cho tiết kiệm tiền thuê diễn viên. Hung Ha Nguyễn Hoàng Quân Trang Tam Tran Hà Ốc Nguyen Ngoc Anh Phi Khanh Nguyen To Nam Phuong