HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC MỘT NGÀY

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC MỘT NGÀY.
Hết ngày Khánh vội lên Faay.
Rất vui các bạn vào đây khá nhiều.
Bao lời góp ý đáng yêu.
Cảm ơn Minh Vũ, Ngọc Điều, Hồng Vân.
Phạm Nga, Quốc Thắng, Anh Dân.
Dương Minh, Bùi Dịu, Thanh Tân, Châu Bùi.
Xa Quê, Đoàn Chín, Nguyễn Mùi.
Phiên Đoàn, Bảo Lý, Thúy Bùi, Ngân Ngân.
Đắc Kỳ, Nguyên Vũ, Ngọc Luân.
Có Hoa Muống Biển, Hồng Quân, Tương Đoàn.
Thanh Hà, Long Nguyễn, Mai Loan.
Có Lương Trương Thị, Nguyễn Toan, Thị Thành.
Trang Trần, Bảo Ngọc.Kim Anh.
Dầy Dép Đức Cẩn vẫn dành Mai Hương.
Cu Ly Phạm tới .Nguyễn Dương.
Mùa Hè có Tuyết, Thuy Phương, Mận Hùng.
Út Hương, Lợi Nguyễn, Kim Trung.
Thúy Mơ, Trần Thủy, Mạnh Hùng, Tuấn Anh .
Cảm ơn Sự Quốc đã dành.
Thời gian công sức hoàn thành bài thơ.
Trên Faay các bạn đang chờ .
Cũng là đến lúc bài thơ đăng đàn.
Một ngày công việc miên man.
Biết bao tình cảm chứa chan tình người.
Trên môi luôn nở nụ cười.
Bạn bè đoàn kết tình người sáng trong .
21/6/2017
See Translation