Hóa ra Istanbul lại là nơi mình nhớ nhất sau khi đi Thổ về

Hóa ra Istanbul lại là nơi mình nhớ nhất sau khi đi Thổ về. Nhớ nhất mấy ngày đầu ở bên bờ Âu mà cứ đinh ninh mình ở bờ Á =), lại còn ra bến Bosphorus chỉ sang bên kia dõng dạc nói mình đang đứng giữa 2 bờ Âu Á đấy.