Hình như mình cũng có biệt tài ” dỗ trẻ con”

1 1 1 1 1  
Hình như mình cũng có biệt tài ” dỗ trẻ con”. Cháu nào ngồi với bác là cũng vui hết luôn.
P/S: Mẹ nào cũng mong muốn được thấu hiểu và được đồng hành cùng con như bạn Kiều Anh đây thì tuyệt vời cho các con.
See Translation