Hihiiiii

Hihiiiii, tình hình mình có 1 trái mit chín cây có chị ở đắt lăk gửi xuống bù.
Ghé sang lâý mit en nhoa mây đứa
P/s :hành trinh của trái mit từ đăk lăk tới bên xe, từ bxe lên đến cty, tư cty tới nhà, giờ mới đc vào bụng, thật tội cho e ây, hành trình gian nan gio mới đc đi vao bụng hỉ.
See Translation