HẸN HÒ TỐC ĐỘ

HẸN HÒ TỐC ĐỘ, CHIA TAY ĐÒI TIỀN (Slogan mới của Vinacyber JSC).
16.5 tỷ cho 3 năm tương đương 20,000 USD/tháng cho vị trí Giám đốc sự kiện (Event director) của Vinacyber JSC.
Nói chung nguyên tắc trả lương là phải tùy theo tư thế khi làm việc, ví dụ: công nhân, lao công đứng làm việc thì lương thấp, kỹ sư, bác sỹ ngồi làm việc lương cao hơn 1 chút, còn vị trí này phải nằm làm việc thì mức lương như vậy là đúng rồi.
See Translation