Hành hung tại bệnh viện

Hành hung tại bệnh viện.
Lập Black List như chuỗi nhà hàng, khách sạn đối với khách hàng manh động, hành xử bất lịch sự. Cứ hễ người nhà bệnh nhân gây rối thì ngoại trừ cấp cứu, bệnh viện có quyền không tiếp nhận ca bệnh, tức là: cấp cứu xong thì trả về hoặc chuyển viện bắt buộc. Và lập ra thời hạn cấm nhập viện với một số đối tượng đã có tiền án hành hung trong bệnh viện: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nếu cần thiết có thể gửi Black List này cho những bệnh viện đồng tuyến hoặc tuyến cao hơn, hạn chế những người này vào bệnh viện hoặc nếu bắt buộc khi đi vào bệnh viện thì phải có bảo vệ đi kèm, trong trường hợp bảo vệ cảm thấy có dấu hiệu hành hung thì có quyền trấn áp tại chỗ.