Hai tấm hình ba mẹ con ta chụp cách nhau gần 8 năm đó Cún Nhím à

Hai tấm hình ba mẹ con ta chụp cách nhau gần 8 năm đó Cún Nhím à!
Hai chàng trai của mẹ đã cao lớn sắp hơn mẹ rồi, khoái nhất là khi ra đường mọi người tưởng ba chị em, vì con “già” quá hay tại mẹ trẻ nhỉ??? Ahihi☺
Sao cũng được, miễn là mẹ luôn tươi trẻ để làm bạn cùng con là điều tuyệt vời nhất.