GIỚI THIỆU THƠ HAY

GIỚI THIỆU THƠ HAY
Mình tình cờ đọc đươc bài thơ hay, hy vọng các bạn cũng thấy như vậy nhé.
&

Hai đứa chúng ta như hai mặt lá
Rời nhau ư?Đâu có dễ chia lìa
Nhưng đến với nhau? Làm sao mà tới được
Anh ở bên này,em thăm thẳm phía bên kia…
1976-2017
TRẦN ĐĂNG KHOA
Ảnh:Thực thì chàng này có rất nhiều BỒ GIÀ- như trong ảnh- chỉ có PTTN là ..BỒ TRẺ thui(!). Mong chàng công bố rõ ràng bài thơ tặng bồ nào, để sáng mai -lại họp UPU tại công viên Thống Nhất-gặp nhau, chúng tôi khỏi … đánh nhau nha!