Giáo dục là một sứ mệnh thiêng liêng và cực kỳ quan trọng

Giáo dục là một sứ mệnh thiêng liêng và cực kỳ quan trọng, vì nó góp phần tạo nên nhận thức và nhân sinh quan của cả một thế hệ. Thế mà có vẻ như bây giờ giáo dục bị xem nhẹ quá. Điểm đầu vào cao nhất luôn là các trường kinh tế, tài chính, còn sư phạm và nhân văn thì bị bỏ quên, đủ thấy xã hội đang chạy theo cái gì.
Bản thân góc nhìn của mình với các dự án giáo dục môi trường cũng tương tự. Suy cho cùng thì ta hiểu và tin điều mình nói đến đâu để đưa nó vào nhận thức của các em?