Giám khảo có cần sexy ko

Giám khảo có cần sexy ko?
Thí sinh Miss & Mr VPBank mà sexy đổ máu mũi – hộc máu mồm, đẹp đứng cả tim – cứng cả ..im. Tối mai tôi làm giám khảo cho đám siêu hot này, thì nên mặc gì cho hợp đây các thím?
What should I wear while in judge board for this smoky hot stuffs of Miss & Mr VPBank tomorrow nite?