Giá cả 8 tháng đầu năm 2017 so với giá cả 8 tháng đầu năm 2016 ( Biểu đồ của TS Vũ Thành Tự Anh)

Giá cả 8 tháng đầu năm 2017 so với giá cả 8 tháng đầu năm 2016 ( Biểu đồ của TS Vũ Thành Tự Anh)
Ăn và gọi điện thoại rẻ hơn tý. Giao thông đắt hơn nhiều. Nhưng chữa bệnh và đi học thì chịu rồi, không biết nói gì.
Một cảm giác rất là…. không Yomost!
http://laodong.vn/…/khi-y-te-giao-duc-cung-tang-gia-562841.…