#friendsday Cảm ơn FB đã cho cơ hội để chúng ta là bạn

#friendsday Cảm ơn FB đã cho cơ hội để chúng ta là bạn, để hàng ngày được đọc những chia sẻ thú vị từ mọi người.
Nhiều bạn add friend mình không được vì đã bị full. Nhưng nếu chúng ta đã quen biết nhau thì inbox cho mình và đừng quên vài dòng giới thiệu để mình add nhé.
Chúc mừng ngày tình bạn – mà ngày này chắc do FB tự nghĩ ra, để có cớ gia tăng tính kết nối mọi người.