Ê tau chỉ thấy mỗi dòng này thôi bây: “Điều kiện để tham gia miễn phí chỉ cần đáp ứng 2 yêu cầu: Đồ mang đến bán thực sự liên quan đến người yêu cũ và trong suốt quá trình bán hàng không bán hoặc sử dụng những vật dụng có hại cho môi trường như túi nilong

Ê tau chỉ thấy mỗi dòng này thôi bây: “Điều kiện để tham gia miễn phí chỉ cần đáp ứng 2 yêu cầu: Đồ mang đến bán thực sự liên quan đến người yêu cũ và trong suốt quá trình bán hàng không bán hoặc sử dụng những vật dụng có hại cho môi trường như túi nilong, cốc dùng một lần hay ống hút nhựa…”
“Khi được hỏi điều anh thu lại được sau mỗi phiên chợ là gì, anh chia sẻ: “Điều mình nhận được sau mỗi phiên chợ là sự kết nối và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi bạn tham gia. Ngoài ra thì các bạn bè của mình cũng có một địa điểm để bán và quảng bá mặt hàng của họ. Chỉ như vậy thôi”.”