Đơn hàng đầu năm đã về với đội mình

Đơn hàng đầu năm đã về với đội mình, hi. Nghe nói trong thùng hàng có lộc đầu năm nên hí hửng mở ra xem. Quoa, 1 miếng dzàng phấn 4 số 9. Ôi hạnh phúc quá, đây là thành quả lao động của mình trong thời gian qua. Cảm ơn c Kim Phuong đại lý Q.7 đã tài trợ cho e,
P/s: người gia công miếng dzàng xấu banh xác, kêu gia công dzàng 9 số 4 mà, hạ 1 bậc cho xuống bếp nấu cơm nhen c #Kim_Phuong
See Translation