Điểm số không đo được những kỹ năng cơ bản nhất của cuộc sống thực tại

Điểm số không đo được những kỹ năng cơ bản nhất của cuộc sống thực tại, chứ đừng nói đến cuộc sống tương lai của thế kỷ 21 toàn cầu hoá đang đợi các em. Điểm số không đo được sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, sự tò mò, khả năng tôn trọng sự khác biệt, lòng tốt, tình yêu thương, kỹ năng giao tiếp, sự trung thực, tinh thần khảng khái bảo vệ công lý, hay khả năng dám nghĩ dám làm. Điểm số chỉ nhìn thấy một lần gục ngã mà không hiểu rằng thành công là số lần ĐỨNG LÊN khi gục ngã.
See Translation