Đi tìm hoa vàng trên cỏ xanh

Đi tìm hoa vàng trên cỏ xanh……
Review cho các bạn nào có ý định đi Quy Nhơn – Tuy Hòa hè này.
* Quy Nhơn – Ghềnh Ráng – Trung Lương – Eo Gió – Hòn Khô
Link Youtube : https://youtu.be/JuWD-s2-cZ0
* Gành Đá Đĩa – Nhà Thờ Mằng Lăng – Bãi Xép (Hoa vàng trên cỏ xang) – Tuy Hòa
Link Youtube : https://youtu.be/kEcrPKzLblU