Đến một lúc nào đó bỗng dưng trong bạn sẽ không còn quá nhiều những ồn ã

Đến một lúc nào đó bỗng dưng trong bạn sẽ không còn quá nhiều những ồn ã, vội vã ganh đua, không còn thích làm thân với những người dưng qua ba câu chào hỏi, chẳng còn muốn một mình chạy xe giữa đêm khuya.
Đến một lúc nào đó bạn sẽ chỉ muốn đi về nhà… nơi có một người cũng muốn yêu bạn thật lâu.
Hôn nhân là một nấm mồ. Nhưng thà mồ yên mả đẹp, còn hơn chết phơi xác ngoài đường.
Chắc thế!