Đã đẹp đến từng cm rồi

Đã đẹp đến từng cm rồi, còn thêm giàu sang bật nhất thiên hạ khi lấy tỷ phú đôla Donald Trump. Vậy mà còn chưa đủ, nay làm luôn Đệ Nhất Phu Nhân của một quốc gia lớn mạnh nhất thế giới. Chỉ thiếu đoạt giải Nobel nữa là đủ bộ 🙂
Mỗi người chắc chắn là có một cái số.