Cụ già bạn đem ra làm trò cười vì những vết sẹo xấu xí

Cụ già bạn đem ra làm trò cười vì những vết sẹo xấu xí. Ông ấy từng chiến đấu vì Tổ Quốc!
“nên nhớ, người ta ít quan tâm bạn vất vả ra sao, đã làm việc như thế nào, trải qua và chịu đựng những gì, họ chỉ quan tâm đến những gì bạn đạt được”
Nghe Nói Cứ Cười Là Tỏa Nắng, Cứ Mặc Áo Trắng Là Soái Ca. ^^
See Translation