Cơm trứng đúc cá diêu hồng

1 1 1  
Cơm trứng đúc cá diêu hồng, hành hoa
Canh mùng tơi nấu cá
: cá hấp vs xả gừng , xong nhặt xương xào vs hành khô cho thơm, chia hai phần 1 phần cho vào trứng, 1 phần nấu canh. Đặc điểm cá diêu hồng là ít xương dăm nhiều thịt nên khi hấp cá xong nhặt xương nhanh lắm.
See Translation

Comments are closed.