Có ai nhớ mùi hương của hoa mít

Có ai nhớ mùi hương của hoa mít… ?
Về đêm làn hương dịu làm sao , đi ngang qua vườn mà mùi hương vương theo mãi , lại nhớ hồi bé cùng đám bạn trèo cây tới trầy da tróc vảy chỉ để hái mấy quả mít đực về chấm muối ớt ăn. Ôi tuổi thơ
See Translation