Chúc mừng các em hế hế hế

Chúc mừng các em hế hế hế !!!
Một trận đấu đáng xem, một điểm dù ít nhưng đi vào lịch sử bóng đá VN cũng như ĐNA.
Tầm vóc và sức bền luôn là điểm yếu cố hữu của chúng ta, nhưng biết làm sao được, cụ tổ chúng ta có to cao đâu …
Cố gắng lên !