Chơi với người giàu có

1 1 1  
Chơi với người giàu có, bạn có cơ hội giàu có.
Chơi với người tích cực , bạn luôn luôn lạc quan.
Chơi với người giỏi, sớm muộn bạn cũng giỏi, thậm chí giỏi hơn.
See Translation

Comments are closed.