Chất liệu: Cotton cao cấp pha lụa cao cấp

Chất liệu: Cotton cao cấp pha lụa cao cấp.
Gía: 4 triệu bán lẻ
Thành phần bộ T10 gồm
✓ 01 Ga (Kích thước: 150 x 190cm; 160 x 200cm; 180 x 200cm)
✓ 02 Gối đầu (Kích thước: 45 x 65cm)
✓ 02 vỏ gối đầu dự phòng ( Kích thước: 45 x 65cm)
✓ 02 Gối tựa (Kích thước: 50 x 50cm)
✓ 01 Gối ôm (Kích thước: 30 x 110cm)
✓ 01 chăn đông ( Kích thước 200cm x 220cm)
✓ 01 tấm trải ( Kích thước 200cm x 240cm)