Cái kem trộn này bị lên báo chí bao nhiêu lần mà nó vẫn tồn tại

Cái kem trộn này bị lên báo chí bao nhiêu lần mà nó vẫn tồn tại, thấy giám đốc cty này vẫn nhơn nhơn nói mở showroom to hơn. Trách bọn vô lương tâm này 10 phần thì cũng trách cả người tiêu dùng 5 phần, biết nó là kem khuấy, kem trộn mà vẫn mua về dùng, mà giá nó có rẻ đâu, cũng toàn mấy triệu cả bộ.
See Translation