Các NS quá hiền lành

Các NS quá hiền lành, nhu nhược và cam chịu để cho thằng chó đẻ nhân danh CT HĐQT phi pháp này xúc phạm. Nếu Hãng này của những người ít học hơn, của bà con nông dân như Đồng Tâm chẳng hạn, thì những thằng như thằng Thuỷ Nguyên này sẽ không còn lưỡi để nói năng láo xược với các tinh hoa nghệ thuật của ngành ĐAVN như thế! Thế mới biết vì sao ngày xưa Đảng CSVN chỉ dựa vào nông dân, chứ không tin gì trí thức văn nghệ sỹ. Các đồng nghiệp của tôi hãy tự tin, tự trọng hơn ngàn lần nữa để đánh dập đầu bọn cướp ngày, giữ lấy nghề, giữ lây Di sản của các thế hệ cha anh gửi lại. Kẻ nào dù chức to ghế lớn đến đâu mà bảo vệ bọn cướp ngày, không cho xem xét lại việc CPH, thì chúng ta cũng phải vạch mặt chúng trước toàn xã hội. Đừng ăn mảnh, đi đêm với bọn súc vật ấy để lấy lòng chúng hy vọng được làm phim. Đó là con đường ngắn nhất để mất nghề, mất Hãng và mất quyền đòi công lý.