Các bạn ơi cô tặng heo này yêu quá đi( cô ou tăngj em cô nhé 0986528371 út béo trường mn đồng tiến 1 phổ yên thái nguyên ) PauLa Gốm Bát Tràng

1  
Các bạn ơi cô tặng heo này yêu quá đi( cô ou tăngj em cô nhé 0986528371 út béo trường mn đồng tiến 1 phổ yên thái nguyên ) PauLa Gốm Bát Tràng
See Translation