Bức ảnh này cũng đã được 6 năm rồi

Bức ảnh này cũng đã được 6 năm rồi, bạn cùng nhà hen! Hôm nay Google nhắc lại nè! Post lại để lấy động lực chiến đấu và nhắc nhở rằng ta luôn cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian, cùng chia sẻ những kỉ niệm lãng mạn của thời trẻ trâu…
Đầu dốc cuộc đời đang chào đón chúng ta bằng nhiều thử thách mới…