Bữa trước vừa share bài này từ nhà chị Ly Pham

Bữa trước vừa share bài này từ nhà chị Ly Pham. Bữa nay thấy chị lại bỏ công dịch toàn văn bài sang tiếng Việt. Mình xin tiếp tục chia sẻ để rộng đường cho những ai quan tâm có thêm một góc nhìn về việc xếp hạng GD. Cảm ơn chị Ly Pham một lần nữa