Bữa sáng của hai em 4/7/2017

1  
Bữa sáng của hai em 4/7/2017
Tôm đã làm sạch & hấp cất đông từng phần, sáng bỏ tôm quay nóng 1p, pha sữa vậy là 3p hai bạn có bữa sáng đủ chất ✌️
See Translation

Comments are closed.