#BREAKINGNEWS

#BREAKINGNEWS -Phản lực chiến đấu cơ do các siu nhân nhí vn chế tạo, quán quân thế giới về tính việt dã(thực hiện các chuyến bay dài hơn 30′), cất hạ cánh đường băng cực ngắn và chính xác cực cao 😀 cô Chũm Chọe Thủy Hướng Dương cho các anh không quần ngó đi, khỏi phải đi mua của nga ngơ ok