Bó tay

1 1 1 1 1  
Bó tay….Gặp đúng vào các cô giáo quá nhiệt tình… trông các con từ sáng sớm, ở lại học ca 3, vậy mà vẫn cứ say sưa nghe mình chia sẻ ” thấu hiểu tính cách các con…” đến giờ này.
Mình là chủng Nước, nên người nghe mà thích, thì cứ gọi là nói qua đêm luôn..
See Translation

Comments are closed.