Bìn rất hạnh phúc khi được làm chị

Bìn rất hạnh phúc khi được làm chị!
Bìn còn dạy em là: “Không ăn kẹo em bé nhé! Sâu răng đó!”
Bìn ăn cơm, Bìn bảo em: “Em ăn cơm không?!”
Mẹ bảo em chưa ăn được, Bìn bảo: “Em bé chờ chị ăn cơm một xí một tí nhá!”

Mẹ rất tự hào về con, con gái yêu