BẮT MA

BẮT MA
Tương truyền Lâm Đồng tỉnh, Đà Lạt thị có một ngôi nhà ma.
Đã qua nhiều đời chủ. Không ai ở được. Đêm đêm tiếng cửa sổ, tiếng hú tiếng gào khóc hằng đêm. Phát ra từ cái giếng sau nhà. Nơi đó hàng chục cô gái bị ném xuống giếng để trấn yểm. Không một ai ở được quá 1 đêm. Vì cứ đến đêm, chúng về gào thét, hát múa, bóp cổ đuổi đi.
Quan tuần phủ để an dân, mời thầy Tuấn trọc đến xem và trừ ma cho đất này yên đi.
Nói về thầy thì dài lắm. Chỉ biết thầy rất đẹp trai lại khỏe
Thầy đến, thấy nhà vị trí cửa chánh tây, rộng rãi, nằm trên con dốc quanh co, lối vào Đà Lạt thành, phong thủy cực thu hút vong. Nắng chiều xiên cháy khoai thầy, khung cảnh liêu trai.
Vừa nhìn lá cờ đỏ rách bươm phất phơ, thầy lạnh sống lưng. Nơi đây đang tu sửa thành nhà chùa. Mới hô thần nhập tượng, nhà còn vương vãi chân hương, ngọn nến leo lét.
Còn nhiều vong lắm. Vì thầy thấy vai nặng như có bàn tay kéo thầy bật ra khỏi đất.
Sau khi quan sát : thầy thấy hữu có ban PHẬT. Tả có ban MẪU. Dưới có ban ông CỤ. Sau một lúc thiền định dưới ban ông CỤ, thầy đã đoán biết loài ma quỷ này. Nó vốn là ma CỜ Đỏ , gốc Bắc nhân. Tổ tiên nó đến đất này thiếu một Giáp là ngót trăm năm rồi. Nó luyện thành tinh tầm 40 năm. Năng lượng mạnh lắm Pháp của thầy không thể bắt được. Nó nhất định phải ở đây.
Thầy bỏ chạy ra ngoài trong tiếng hú hét dội lại từ âm ty.
Thầy của thầy là lão sư Cù Trụ Lóng người làng Anh nhà phía Đông hay nuôi âm binh may ra mới bắt được loài này.
Unesco công nhận đạo Mẫu là di sản rồi. Thầy chờ lão sư phụ đi Trung Quốc về, bắt ma xong. Thầy vào lại nhà này đóng tiền nhảy Hầu chơi ( thầy vốn thích môn thể thao kịch nghệ này )
Tổ sư mấy con ma dọa thầy và dân làng nhá.