Bão nhà e chả lo hết đồ ăn

Bão nhà e chả lo hết đồ ăn
Tủ lạnh đồ chất thành núi
Cảm thấy yên tâm vãi Đấy bảo sao số nó Ko gầy đc
Ps Ko fai đi Chợ nhưng hôm nay sẽ ăn Đồ nướng nhaaa!! Nầm, Ba chỉ lợn,Bò, mực, Tôm .. Rau thì có Đậu Bắp măng Tây Khoai
See Translation

Comments are closed.