99% dân việt trả quan tâm cũng chẳng biết Cát Linh hay Hà Đông

99% dân việt trả quan tâm cũng chẳng biết Cát Linh hay Hà Đông , Suối Tiên hay Bến Thành xây bao nhiêu tiền vì đó không phải là việc của họ chuyện đó của Đảng và nhà nước lo
Nhưng họ đâu biết mâm cơm đang teo tóp, con cháu họ thiếu dinh dưỡng….. vì phải trả đủ loại thuế để bù đắp ngân sách cho những công trình như thế
Dân việt mình đang ngu mơ hay nhút nhát và ngu muội..!
Nhật ký yêu nước
1) Thùng rác trên không Cát Linh – Hà Đông tại Paris
Thời gian thi công : 2008-2017
Chiều dài: 13km
Đội vốn : từ 18.000 tỷ lên 36.000 tỷ
Tương đương tốn 2,760 tỷ cho 1km ….
2) Tuyến Metro Bến Thành -Suối Tiên tại thung lũng Silicon
Thời gian thi công: 2007 – chuẩn bị ngừng
Chiều dài : 19,7 KM
Đội vốn : từ 17.300 tỷ đồng lên 47.300 tỷ đồng , tăng nhẹ có 30.000 tỷ đồng
Tương đương 1 km tiêu 2,400 tỷ đồng
3) Cây cầu dự tính nối Cuba và đế quốc Mỹ
Thời gian dự tính thi công : 2017 – 2021
Chiều dài : 143km
Tổng chi phí : 2.736 tỷ
Tương đương nếu xây nguyên cây cầu này chỉ bằng 1km đuờng ở Việt Nam
Tụi nó ăn kiểu này thì hỏi sao dân không ngày càng nghèo, còn chúng thì mua nhà bên Mỹ Anh Úc là mua đứt không cần trả góp
TAO …. cạn mẹ nó lời
(Fb Nguyễn Quang)
Mion.