3 năm liên tiếp được công ty khen thưởng nhưng năm nay đặc biệt hơn tý là người duy nhất của cty được 2 danh hiệu <3

3 năm liên tiếp được công ty khen thưởng nhưng năm nay đặc biệt hơn tý là người duy nhất của cty được 2 danh hiệu <3. Nghỉ dưỡng tại khu resort cao cấp nhưng không thể vui bằng được ở bên vợ mình. Buồn mấy ngày xa vk không vui nổi. Xong việc là phải về với vợ yêu thôi Bẹp Nozza <3 <3 <3