20/12/2016

20/12/2016
Ngày đánh dấu bước trưởng thành mới của meo
Tối nay mình đang ngồi thì thấy meo chạy về, mồm ngậm gì đó, hóa ra 1 con chuột. Chắc mang về khoe chiến tích. Hehe. Mới hôm nào meo còn bé tí sợ chuột. Mà hôm nay bắt được con chuột đầu tiên rồi. Meo của chị giỏi lắm.