#14cộng #điểm10phầntrăm

#14cộng #điểm10phầntrăm
“Em được khen là em bé ngoan, nghe nói ai cũng đều giật mình.
Em mà ngoan thì ai mới hổng ngoan, hổng ai ngoan làm sao em ngoan!
A, ngu ghê chúng ta đều hư, cuộc sống ta như là địa ngục. Hay ta nên giúp nhau nhìn xa, và giúp nhau cùng vươn lên cao?”
=> Hãy giải nghĩa chữ ngoan ở trên, sao cho lời nhạc chế nói trên diễn tả cân bằng Nash, thế lưỡng nan của hai người tù (prisoner’s dilemma).
See Translation